Identificatieplicht

 

In het kader van bestrijding van witwaspraktijken hebben wij de wettelijke verplichting om een cliënt te identificeren vooraleer de samenwerking wordt gestart. Onze identificatieplicht wordt geformaliseerd aan de hand van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies, die werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 21 december 2011 en die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011. 

Verder geldt er ook een meldingsplicht in geval van vermoeden van witwassen, in voorkomend geval zonder mededeling aan de cliënt. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw adviseur.