ERELOON

Het ereloon is een vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat en wordt per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en zijn onderlegdheid in een bepaalde materie. Het kantoor rekent een basisereloon aan dat schommelt tussen 125 € en 175 € per uur.  In specifieke gevallen kan een afwijkend tarief worden afgesproken. Prestaties van stagiairs worden aan een verminderd uurtarief aangerekend.

 

KOSTEN

Naast het ereloon voor de geleverde prestaties, kunnen ook bepaalde kosten worden aangerekend die specifiek zijn verbonden aan het dossier, zoals verplaatsingskosten, postkosten, gerechtskosten, … Algemene kantoorkosten zijn vervat in het ereloon en worden dus niet afzonderlijk aangerekend.

 

FACTURATIE

De geleverde prestaties en de aangerekende kosten worden in principe maandelijks afgerekend.  Er kunnen ook provisies worden gevraagd, als voorschot op de uiteindelijke afrekening. Sinds 1 januari 2014 zijn diensten van advocaten onderworpen aan BTW, hetgeen met zich meebrengt dat bovenop de aangerekende bedragen 21% BTW is verschuldigd.  Voor bepaalde gerechtskosten is evenwel voorzien in een vrijstelling. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum.